Lumbal Bölge Mulligan Yöntemi İle Tedavi

Lumbal bölgede spesifik hareket kısıtlılıklarını restore etmek için önerilen Mulligan mobilizasyon teknikleri;

Hasta oturma pozisyonunda iken bu teknikler uygulanır. Hastanın şikayetinin

olduğu taraf belirlendikten sonra, hangi hareket esnasında ağrısının provoke olduğu belirlenir. Belirlenen taraf ve yöne uygulama yapılır. Uygulama sırasında hastanın abdomenin alt kısmından ve terapistin kalçasından mulligan kemeri yere paralel olacak şekilde geçirilir. Terapist vücut ağrılığını kullanarak geriye doğru bir kuvvet oluşturduğu sırada başparmaklarıyla yere dik olacak şekilde belirlediği eklemi traksiyona alır ve itme kuvveti (SNAG) uygular. Bu sırada hastadan fleksiyon, ekstansiyon ve lateral fleksiyon hareketlerinden herhangi birini yapmasını ister. Bunu belirli sayı ve setler halinde uygular. Tekrarlar sırasında ağrı olmamasına dikkat edilir ve hastadan ağrı olması durumunda belirtmesi istenir. Eğer ağrı veya rahatsızlık hissi olması durumunda uygulama yapılan segmentin bir alt ya da bir üst segmentine uygulama yapılabilir.

lumbal bölge

Gövde Fleksiyona giderken uygulanan teknikte;

Tek taraflı intervertebral hareket kısıtlılığı veya ağrı varsa, – tek taraflı basınç ile fleksiyonda ‘SNAG’

Bilateral intervertebral hareket kısıtlılığı veya ağrı varsa,

• santral basınç ile fleksiyonda ‘SNAG’

Gövde Ekstansiyona giderken uygulanan teknikte;

Tek taraflı intervertebral hareket kısıtlılığı veya ağrı varsa, -tek taraflı basınç ile ekstansiyonda ‘SNAG’

Bilateral intervertebral hareket kısıtlılığı veya ağrı varsa,

• santral basınç ile ekstansiyonda ‘SNAG’

Gövde Lateral Fleksiyona giderken uygulanan teknikte;

Tek taraflı intervertebral hareket kısıtlılığı veya ağrı varsa,

• artiküler sütun üzerine basınç ile lateral fleksiyonda ‘SNAG’ Bilateral intervertebral hareket kısıtlılığı veya ağrı varsa,

• spinöz prosess üzerine basınç ile lateral fleksiyonda ‘SNAG