Postür Analizi

Postüral analiz / değerlendirme , bireyin çeşitli vücut parçalarının ideal pozisyona göre entegre bir pozisyonda değerlendirilmesi olarak tanımlanabilir. Duruş, statik olarak olduğu kadar modern tekniklerle spor aktiviteleri (dinamik) yaparken de değerlendirilebilir.Postür AnaliziPostüral değerlendirme fizyoterapi değerlendirmesinin temelini oluşturur. Hasta kliniğe girer girmez, postüral değerlendirmeler orada başlar. Duruş analizi, çeşitli spor yaralanmalarının ve yaşam tarzı ile ilgili sorunların arkasındaki nedenlerin değerlendirilmesine yardımcı olan önemli bir araçtır. Normal duruştan sapma, boyun, sırt, üst ve alt uzuvların normal hizalanmasını koruyan yapılara baskı yapar. Fizyoterapide çeşitli postural analiz yöntemleri vardır, bunlardan bazıları aşağıda belirtilmiştir.

Görsel Gözlem Yöntemi

Bu klinik uygulamada postüral analiz için kullanılan en yaygın yöntemdir. Bu yöntemde kantitatif analiz mümkün olmamasına rağmen herhangi bir ekipman gerektirmemesi avantajına sahiptir. Böylece, küçük postüral değişiklikler tespit edilemez. Bu yöntemle büyük postüral sapmalar kolayca tanımlanabilir ve düzeltme önlemleri alınabilir.

Çekül Yöntemi

Bu yine postürel değerlendirme için kullanılan yaygın bir yöntemdir. Duruş değerlendirmesi için bir çekül hattı kullanılır. Fizyoterapist, yan ve arka görünümlerde ideal hizalamadan sapmayı arar, çekül çizgisi vücudun orta çizgisi boyunca yerleştirilir. Bu yöntemle ilişkili dezavantaj, yine normalden sapmanın kantitatif verilerini sağlayamamasıdır.

blank

Çekül çizgisi, resimde gösterildiği gibi yerçekimi çizgisine (kırmızı renkli dikey çizgi) karşılık gelir ve ideal olarak normal iyi hizalanmış bir duruşta geçmesi gereken yerler. Bundan herhangi bir sapma anormal kabul edilir.

Gonyometrik Ölçüm

Gonyometreler fizyoterapi pratiğinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Sadece eklem ROM’unu manuel olarak ölçmek için değil, aynı zamanda boyun eğim açısı, kraniyal dönme açısı vb.Gibi duruşları değerlendirmek için kullanılır. Bu, mükemmel güvenilirliğe iyi sahip olduğu için son derece yararlı bir araçtır.

blank

Fotoğraf ve Dijitalleşme Yöntemi

Bu yöntem, postüral değerlendirmenin modernizasyonuna yol açtı, çünkü ölçülebilir ve tekrarlanabilir veriler sağlamanın yanı sıra, basit ve kullanışlı olmanın avantajları ile çok popüler oldu. Bu yöntem uzun zamandan beri kullanılmaktadır. Bu yöntem, performansı arttırmak için daha iyi teknikler dahil etmek için çeşitli sporculardaki dinamik duruşları analiz etmede çok yararlıdır.

blank

( Usain Bolt’un hareket duruşunun analizi )

Radyografik Yöntem

Postürel sapmanın değerlendirilmesi için “altın standart” yöntemi olarak değerlendirilir ve en yeni yöntemlerden biridir. Rağmen zararlı radyasyonlara maruz kalma riski vardır ve aynı zamanda maliyetlidir. Postürel analiz için yukarıda bahsedilen invaziv olmayan yöntemler daha fazla tercih edilir.

blank

Fotogrametrik Yöntem

Bu duruş değerlendirme yöntemi gelişmiştir veya fotoğrafik ve sayısallaştırma yönteminin değiştirilmiş versiyonu olduğu söylenebilir. Bu yöntemde, deneklerin fotoğrafları tesviye edilmiş bir tripod sehpasına monte edilen ve süjelerden uzak bir yere yerleştirilen bir kamera ile farklı düzlemlerde çekilir. Çekilen fotoğraflar bir bilgisayar yazılım programı yardımıyla normalden çeşitli açısal varyasyonlar için analiz edilir. Bu yöntem ayrıca tedavi sonrası sonucun hesaplanması veya araştırma amacıyla kullanılabilecek güvenilir ve ölçülebilir veriler sağlar. Baş duruşu, omuz duruşu, servikal lordoz, torasik kifoz, lomber lordoz, alt ekstremite duruşu ve pelvik eğimi ölçmek için kullanılabilir.

blank