Basitçe Skolyoz

Kolumna vertabralisin laterale karşı olan eğriliğidir. Kinezyolojik olarak açıklarsak eğer; frontal düzlem sagital eksen etrafında kolumna vertabralisin lateral fleksiyonu ile horizontal düzlem vertikal eksen etrafındaki rotasyonudur.

skolyoz

Skolyozun Sıklığı

Skolyoz, toplumda yaklaşık %2 ila 4 oranında görülür.

Bunlardan çok büyük bir kısmı küçük dereceli olan eğriliklerdir. Skolyoz kız çocuklarında erkek çocuklarına oranla yaklaşık 8-10 kat daha sık görülebilmektedir.

Omurgasında eğriliği yani skolyozu olan kişilerin yüzde 10’unda skolyoz, tedavi gerektirecek dereceye kadar ilerleyebilmektedir.

Düzenli egzersiz yapma, sırt kaslarını güçlü tutma, kondisyonu artırma ve daha formda olma skolyoz takibinin ve tedavisinin hemen her basamağında yer alan vazgeçilmez öğelerdendir.

Skolyoz tuttuğu dokulara göre;

• Osteopatik skolyoz

• Myopatik skolyoz

• Nöropatik skolyoz

Eğri tipine göre skolyoz;

• C skolyozu

• S skolyozu

Eğirinin şiddetine göre;

• İnklinatuar skolyoz

• Kollabe skolyoz

Skolyoz açısının derecesine göre;

• Grup 1 = 0 -20 derece

• Grup 2 = 21-30 derece

• Grup 3 = 31-50 derece

• Grup 4 = 51-75 derece

• Grup 5 = 76-100 derece

• Grup 6 = 101-125 derece

• Grup 7 = 126 derece ve üzeri

Eğri derecesine göre tedavi;

• 20 derecenin altındaki eğrilerde egzersiz

• 20-45/50 derece arasında korse ve egzersiz

• 50 derece ve üzeri eğrilerde cerrahi

Etyolojiye göre sınıflandırma;

• Primer veya idyopatik strüktürel skolyoz

• Sekonder strüktürel skolyoz

• Siyatik skolyoz

• Kompansatuar skolyoz

Skolyozun Komplikasyonları

• Posturü olumsuz olarak etkiler.

• Abdominal ve torakal boşluk arasındaki dengeyi bozmaktadır.

• Normaldeki göğüs kafesinin göğüs üzerindeki karesel duruşu değişir. Pelvis bir tarafa eğim gösterirken; omuzlar diğer tarafa sarkma gösterir. Bu duruma dekompansasyon denir.

• Göğüs kafesi içindeki organlar normal yerleşmelerden dışarı doğru belirginleşir. Vücut sistemleri etkilenir. Kalp ve solunum fonksiyonları bozulabilir. Üst solunum yolu enfeksiyonları artar.

• Skolyoz açısı keskinse paraplejilere sebep olur.